AST - stručný standard plemene

ZEMĚ PŮVODU:  USA

KLASIFIKACE FCI:

Skupina 3 teriéři
Sekce 3 teriéři typu bull
Bez pracovní zkoušky.


CELKOVÝ VZHLED: staffordšírský teriér by měl na svou velikost působit dojmem velké síly. Je dobře stavěný, kompaktní, svalnatý, avšak hbitý a elegantní, s velkým zájmem o své okolí. Měl by být podsaditý, ne dlouhonohý či lehký ve vzhledu. Jeho odvaha je příslovečná.

HLAVA: středně dlouhá, celkově hluboká.

MOZKOVNA:
Lebka: široká.
Stop: výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: zcela černá.
Tlama: středně dlouhá, na horní straně zaoblená, pod očima prudce spadající.
Pysky: uzavřené a rovné, ne volné.
Čelisti/Zuby: dobře vykreslené. Spodní čelist silná, s velkou sílou skusu. Horní řezáky těsně překrývají spodní.
Líce: silně vyjádřené lícní svaly.
Oči: tmavé, kulaté, posazené nízko v lebce a daleko od sebe. Oční víčka nesmějí být růžová.
Uši: vysoko nasazené.Nekupírované uši by měly být krátké a nesené růžicovitě nebo polovztyčené.

KRK: těžký, lehce klenutý, zužující se od plecí k zadní části lebky. Bez volné kůže. Středně dlouhý.

TRUP:
Hřbetní linie: dosti krátká, od kohoutku k zádi se mírně svažuje, v oblasti zádě ke kořeni ocasu mírně spáditá.
Bedra: mírně stažená.
Hrudník: hluboký a široký. Dobře klenutá žebra, těsně u sebe, vzadu hluboká.

OCAS: v poměru k velikosti psa krátký, nízko nasazený, zužující se do jemné špičky, není stočený, ani nesený nad hřbetem. Ocas není kupírovaný.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: nohy rovné, se silnými kostmi. Postavené poměrně daleko od sebe, aby dovolily dostatečný rozvoj hrudníku.
Plece: silné a osvalené, s velkými a šikmými ramenními lopatkami.
Nadprstí: kolmé.

PÁNEVNÍ KONČETINY: dobře osvalené.
Hlezna: nízko uložená, nejsou vybočená, ani vbočená.

TLAPY: středně velké, dobře klenuté a kompaktní.

CHŮZE / POHYB: chůze je pružná, ale ne houpavá či mimochod.

OSRSTĚNÍ:

SRST: krátká, uzavřená, na dotek tuhá, lesklá.

BARVA: přípustné je jakékoli zbarvení - jednobarevné, vícebarevné, nebo se skvrnami; více než 80 % bílé, černá s pálením a játrová však nemají být podporovány.

VELIKOST: výška a váha by měly být navzájem úměrné. Přednost se má dávat kohout-kové výšce 46 - 48 cm u psů a 43 - 46 cm u fen.

VADY: každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.
- masový nos.
- předkus nebo podkus.
- světlé oči.
- růžová oční víčka.
- příliš dlouhý nebo špatně nesený ocas.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku